Wie zijn wij?

Missie en visie

We willen leerlingen opleiden tot kritisch denkende en evenwichtige wereldburgers, die respectvol omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving. Daarbij willen we hen meegeven, dat het belangrijk is om actief en positief deel te nemen aan de samenleving en gericht te zijn op samenwerking. Daarbij willen we leerlingen meegeven dat er verschillende opvattingen en overtuigingen bestaan.
Dat doen we, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de basis is om te leren in deze steeds veranderende maatschappij.
 
In een slogan:
Samen het beste uit jezelf halen!
 
In ons perspectief op leerlingen, professionals, leeromgeving, ouders en kindpartners streven wij het volgende na:
 
We zien kinderen, die...
 • betrokken zijn bij het leerproces en ruimte krijgen om te onderzoeken, te spelen, te ervaren in een betekenisvolle context en daarbij in eigen tempo te groeien.
 • doelgericht leren via hoofd, hart en handen, zowel samenwerkend als alleen.
 • (executieve) vaardigheden ontwikkelen die zij in de toekomst nodig hebben, zoals: samenwerken, zelfstandigheid, eigen keuzes maken, eigen oplossingsstrategieën kiezen, plannen en reflecteren op zowel het proces als het product van het leren.
 
We zien leerkrachten/professionals, die...
 • een veilig, gestructureerd leerklimaat bieden en zorgen voor de basisbehoeften van elk kind.
 • het vaste aanspreekpunt zijn van een groep en investeren in een positieve relatie met kinderen.
 • een effectieve, doelgerichte instructie geven en zorgen voor directe feedback.
 • verschillende rollen kunnen aannemen, zowel instructeur als coach. De leerkracht is een rolmodel voor kinderen en laat voorbeeldgedrag zien in de drie doeldomeinen.
 • samenwerken met andere professionals in de school vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.
 • werken, leren en leven in een professionele cultuur, reflecteren en feedback kunnen geven en ontvangen. Op een positieve, eerlijke manier communiceren naar alle betrokkenen; zowel kinderen, collega's als ouders. Open staan voor nieuwe ontwikkelingen.
 
We zien een leeromgeving, die ...
 • rijk, uitnodigend, open en uitdagend is en kinderen kansen biedt om talenten te ontwikkelen.
 • divers is ingericht met meerdere werkplekken en functies, zowel binnen als buiten de klas.
 • mogelijkheden biedt voor ICT toepassingen.
 
We zien ouders en professionals, die....
 • samenwerken op basis van een vertrouwensrelatie in het belang van de ontwikkeling van het kind. Beiden laten een actieve en betrokken houding zien naar de kinderen toe.
 • verantwoordelijkheid geven en nemen (tweerichtingsverkeer), verwachtingen duiden, open en eerlijk communiceren.
 
We zien kindpartners, die...
 • met kinderen vanuit gedeelde pedagogische uitgangspunten (visie) werken aan een gezamenlijke ambitie.
 • daar waar mogelijk samenwerken om een ononderbroken ontwikkelingslijn van 0 t/m 14 jaar mogelijk te maken.
 

Kernwaarden

Al het bovenstaande doen we op basis van de volgende waarden:

 
Omdat wij als school voortdurend in beweging zijn als een lerende organisatie, hebben we met de visie in elk geval een koers bepaald. Sommige zaken doen we als vanzelfsprekend vanuit een bepaalde grondhouding of reeds bestaande culturen, andere zaken worden telkens aangepast of opnieuw ontworpen. Zo blijven we nieuwe ontwikkelingen binnen onderwijsland goed volgen om ons telkens te verbeteren in het belang van het kind.

 

Cookie instellingen